Biblioteka prowadzi szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci najmłodszych
oraz uczniów w różnych atrakcyjnych formach z wykorzystaniem sprzętu audio-wideo:

  • zajęcia edukacyjne, których celem jest rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie kompetencji czytelniczych,
  • zajęcia psychoedukacyjne z elementami arteterapii, kształtujących postawy
    i wprowadzających w świat wartości,
  • zajęcia edukacyjne promujące zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznych,
  • zajęcia, których głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju umiejętności społeczno-emocjonalnych uczniów - rozwijanie samoświadomości, samoakceptacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Oferta edukacyjna dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Oferta edukacyjna dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019