Historia pisma i książki

SCENARIUSZE ZAJĘĆ (format pdf.):

Cykl zajęć „Od prehistorycznego Facebooka do Elektrobiblioteki”

Śladami pisma – wstęp do pasjonującej opowieści – cz. 1

Mniej niż trzydzieści znaków, czyli morskie podróże alfabetu – cz. 2

Od kopisty do drukarza – ręczne ksero – cz. 3

Wyścig z czasem – wpływ techniki na pismo – cz. 4

Pismo – dziecko sztuki – najpiękniejsze świadectwa – cz. 5

Bibliografia do cyklu zajęć „Od prehistorycznego Facebooka do elektrobiblioteki”

Do powyższych scenariuszy zajęć opracowano prezentacje multimedialne, które udostępniamy zainteresowanym osobom. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: 32 227 47 03 lub e-mailowy: tychy@pbw.katowice.pl.

MATERIAŁY ONLINE:

Książka: historia, etapy powstawania, fakty, ciekawostki, cytaty, quizy, nowości… – kolekcja Wakelet

ZESTAWIENIA:

„I książki mają swoją historię” – zestawienie bibliograficzne w wyborze