Katalog on-line umożliwia przeszukiwanie elektronicznej bazy danych
PBW Filii w Tychach, zawierającej opisy wszystkich książek, czasopism,
dokumentów audiowizualnych i elektronicznych dostępnych
w Wypożyczalni i w Czytelni oraz opisy artykułów z prenumerowanych
czasopism (od 2002 roku).

Katalog dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

 

 

WEJŚCIE do katalogu