Oferta szkoleń dla nauczycieli
na rok szkolny 2018/2019
 
 
16.10.2018 r. : Edukacja w ruchu.
KOD 568W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 
23.10.2018 r. : Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem.
KOD 602W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 
06.11.2018 r. : Awans zawodowy nauczyciela.
KOD 536W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 
22.11.2018 r. : Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu.
KOD 502W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 
26.11.2018 r. : Dziecko ze spectrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera
w klasie szkolnej
KOD 595W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00 
 
3.12.2018 r. : Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bożonarodzeniowaKOD 600W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 
15.01.2019 r. : Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu w klasie.
KOD 509W/TY
 (koszt 20 zł), godzina: 16:00
 

01.04.2019 r. : Profilaktyka problemowa - agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne.
KOD 571W/TY
(koszt 20 zł), godzina: 16:00 

 

UWAGA! – SZKOLENIE ODWOŁANE
29.04.2019 r. : Ciekawe pomysły na zajęcia świetlicowe i zastępstwa.
KOD 576W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00 - zapisy wkrótce
 

13.05.2019 r. : Plastyczne wyzwalacze kreatywności.
KOD 598/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00

28.05.2019 r. : Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji.
KOD 591W/TY (koszt 20 zł), godzina: 16:00