W październiku 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Tychach, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Uczestnikom przekazano ogólne wiadomości oraz założenia pracy w sieci, jej cele i zadania. Opracowano harmonogram i tematy kolejnych spotkań w ramach sieci.

Cele sieci:

 • wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli;
 • wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń;
 • poszerzanie kompetencji;
 • nawiązywanie kontaktów;
 • wspólne rozwiązywanie problemów;
 • dzielenie się pomysłami oraz tworzenie nowych rozwiązań.

Zadania sieci:

 • aktywizacja czytelnictwa literatury fachowej nauczycieli;
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja talentów i twórczości dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania TIK
  w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.