W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy Filia w Tychach
proponuje różnorodne formy wspierania placówek oświatowo-wychowawczych:

 

  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  • Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli,
  • Zajęcia edukacyjne dla uczniów,
  • Zestawienia bibliograficzne.