Kącik Młodych Talentów

Głównym celem stworzonego w naszej bibliotece Kącika Młodych Talentów jest współuczestnictwo w odkrywaniu talentów, promowanie uzdolnień zainteresowań uczniów tyskich szkół w ich środowisku lokalnym – szkolnym, rówieśniczym oraz rodzinnym.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy!

Z wielką przyjemnością
zaprezentujemy w Kąciku twórczość
naukową, artystyczną, społeczną
i każdą inną Waszych wychowanków.

Zapraszamy do współpracy!