Nowości książkowe

Banach Iwona, Bartkowiak Edyta: Rodzicielstwo i dzieciństwo. Kraków, 2021.

Sygnatura: 45447

Broda Iwona: Od przedszkolaka do pierwszaka : program wychowania przedszkolnego. Warszawa, 2018.

Sygnatura:45454

Chrąściel Katarzyna: Punktobrazki : zadania doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45464

Gwardys-Bartmańska Marianna: Myślenie matematyczne. Warszawa, 2017.

Sygnatura: 45456

Hinz Magdalena: Kolor : pomoce terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk, 2020.

Sygnatura: 45474

Hinz Magdalena: Kształt : pomoce terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk, 2020.

Sygnatura: 45473

Księga zawodów : tropiciele : czterolatek. Opracowanie Joanna Dziejowska. Redakcja  Katarzyna Kowalska. Warszawa, 2018.

Sygnatura: 45455

Maniecka Magdalena: Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski k, g. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45461

Naprawa Renata, Tanajewska, Alicja: Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1 : Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby. Warszawa, 2020.

Sygnatura: 45475

Naprawa Renata, Tanajewska, Alicja: Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2 : Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczby oraz działań na liczbach. Warszawa, 2020.

Sygnatura: 45476

Ogonowska Agnieszka: Cyberpsychologia : media – użytkownicy – zastosowania. Kraków, 2021.

Sygnatura: 45446

Świercz Joanna: Matma inaczej : kodowanie czyli pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny. Opole, 2021.

Sygnatura: 45458