Nowości książkowe

Baker Jed: Droga ku dorosłości : przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45460

Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gdańsk, 2019.

Sygnatura: 45472

Dańska Dorota: Cztery pory roku : ćwiczenia wyrównawcze : klasa 1-3. Kraków, 2018.

Sygnatura: 45467

Gawrecki Lechosław: Zarządzanie w oświacie : podręcznikowy zarys problematyki : systematyka, praktyka, rekomendacje. Kraków, 2021.

Sygnatura: 45424

Gray Carol: Dialogi komiksowe : ilustrowane rozmowy dla uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45459

Hinz Magdalena: Co nowego się pojawiło? : materiały do ćwiczenia percepcji wzrokowej : część 1. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45468

Hinz Magdalena: Historyjki obrazkowe z emocjami. Gdańsk, 2021.

Sygnatura: 45469

Sroufe L. Alan, Egeland Byron R., Carlson Elizabeth,Collins W. Andrew: Rozwój osoby : ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości. Kraków, 2021.

Sygnatura: 45430

Śliwerski Bogusław, Paluch Michał: Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Kraków, 2021.

Sygnatura: 45426

Święcicka Ewa: Higiena osobista, potrzeby fizjologiczne. Gdańsk, 2019.

Sygnatura: 45433

Święcicka Ewa: Ja w rozmowie. Gdańsk, 2018.

Sygnatura: 45434

Święcicka Ewa: Jedzenie. Gdańsk, 2018.

Sygnatura: 45435

Wojciechowski Franciszek, Opozda-Suder Sylwia: Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy. Kraków, 2017.

Sygnatura: 45450