Nowości książkowe

Węglarz Joanna, Bentkowska Dorota: Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży: przewodnik dla terapeutów. Wydanie 2. Gdańsk, 2020

Sygnatura: 45398

Książka Plichta Piotr, Jagoszewska Iwona, Gładyszewska-Cylulko Joanna, Szczupał Bernadeta, Drzazga Agnieszka, Cytowska Beata: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków, 2018 Sygnatura: 45378

Plichta Piotr, Jagoszewska Iwona, Gładyszewska-Cylulko Joanna, Szczupał Bernadeta, Drzazga Agnieszka, Cytowska Beata: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków, 2018

Sygnatura: 45378

Tanajewska Alicja, Naprawa Renata: Uczę się samodzielnie: przewodnik dla nauczyciela. Gdańsk, 2020

Sygnatura: 45375

Skałbania Barbara, Lewandowska-Kidoń Teresa: Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu: wybrane zagadnienia. Kraków, 2019

Sygnatura: 45383

Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej. Redakcja Maciej Tanaś,  Sylwia Galanciak. Kraków, 2020

Sygnatura: 45376