POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY„Czarna i Biała Wisełka początek Wiśle dają” ROZSTRZYGNIĘTY!

Powiatowy konkurs literacko-plastyczny „CZARNA I BIAŁA WISEŁKA POCZĄTEK WIŚLE DAJĄ” rozstrzygnięty!!!

Spośród licznych i pięknych prac, które napłynęły do tyskiej biblioteki pedagogicznej, Komisja Konkursowa wybrała cztery zwycięskie prace. Ich autorom przyznano równorzędne, pierwsze miejsca. Podczas oceny prac Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność i estetykę wykonania.

LAUREATAMI KONKURSU zostali:

LENA MALIK (Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Curie-Skłodowskiej w Tychach)

KAROLINA STACHOŃ (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Kopernika w Tychach)

TYMON SOREK (Sportowa Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika nr 19 w Tychach)

EMILIA ŚWIDERSKA (Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach).

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród książkowych do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Tychach w dniu 13.10.2021 r. w godz. 11.00 – 18.00. W celu ustalenia innego terminu odbioru nagrody prosimy nauczycieli/opiekunów/rodziców o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 227 47 03.

Wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie! Zapraszamy do oglądania wystawy pokonkursowej dostępnej w bibliotecznej Galerii Sztuki „PASJA” od dnia 11.10.2021 r.