Rok 2020

Sejm ustanowił rok 2020 rokiem:

  • Świętego Jana Pawła II
  • Bitwy Warszawskiej;
  • Zaślubin Polski z Morzem;
  • Leopolda Tyrmanda;
  • Romana Ingardena.

Senat ustanowił rok 2020 rokiem:

  • Jana Kowalewskiego;
  • Ojca Bocheńskiego;
  • Rokiem Fizyki.

Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2020 rokiem:

  • Świętego Jana Sarkandra,
  • Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.