Rok 2022

Sejm ustanowił rok 2022 rokiem:

 • Marii Konopnickiej;
 • Józefa Wybickiego;
 • Wandy Rutkiewicz;
 • Marii Grzegorzewskiej;
 • Józefa Mackiewicza;
 • Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Senat ustanowił rok 2022 rokiem:

 • Władysława Bartoszewskiego;
 • Bronisława Geremka;
 • Ignacego Łukasiewicza;
 • Brunona Schulza;
 • Rokiem Botaniki.

Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2022 rokiem:

 • Rzemiosła w Województwie Śląskim;
 • Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski.