Rządowy program Profilaktyka 40 Plus

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Szczegółowe informacje o programie pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus