Szkolenie online dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie on-line:

„Nie ogarniam tego – uczeń z trudnościami w procesie nauczania tradycyjnego/zdalnego/hybrydowego”

Termin: 19 lutego 2021 r. w godz. 14:00 – 15:30

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom

Liczba godzin: 2

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

Cena: 20 zł

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy.

Link do zapisu: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,7692/r,ty

Cel: nauczyciele poszerzą swoją wiedzę z zakresu budowania bezpiecznego środowiska szkolnego, poznają skuteczne strategie oraz metody i formy pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w procesie nauczania zdalnego.

Tematyka:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia bezpiecznego klimatu w klasie, jako podstawy efektywnego porozumiewania się,
  • zidentyfikowanie, co sprawia, że uczeń zakłóca proces dydaktyczny w sytuacji zdalnego nauczania,
  • poznanie strategii postępowania z trudnymi zachowaniami uczniów / klasy,
  • zmiana wzorców złego zachowania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • zarejestrowanie się na szkolenie za pomocą formularza dostępnego na stronie szkolenia,
  • dokonanie płatności w terminie do 18 lutego 2021 (termin ten dotyczy zaksięgowania wpłaty na koncie ROM-E Metis!!!).

Przy zgłoszeniu na szkolenie należy pamiętać o poprawnym podaniu adresu e-mail i numeru telefonu – na podany adres/numer telefonu wyślemy Państwu w dniu szkolenia link.

W przypadku planowanej nieobecności należy niezwłocznie powiadomić nas o rezygnacji. Zwrot dokonanej wpłaty jest możliwy w przypadku zgłoszenia rezygnacji maksymalnie 2 dni robocze przed szkoleniem.

W przypadku dokonywania wpłaty za innych uczestników, należy nazwiska wszystkich osób wskazać wraz z kodem szkolenia w tytule przelewu.