Szkolenie online dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie on-line:

„Inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje”

Termin: 12 marca 2021 r. w godz. 14:00 – 15:30

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom. Link do szkolenia: https://www.metis.pl/szk…/Itemid,7/task,view/id,7744/r,ty/

Liczba godzin: 2

Prowadzący: Sebastian Koczy

Cena: 20 zł

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Cel:

WIEDZA

 • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie,
 • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji,
 • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania,
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.

POSTAWA

 • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.

Tematyka:

 • przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia.

Celem warsztatu jest także poznanie i pogłębienie umiejętności na temat:

 • sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym,
 • sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych,
 • efektywnych metod korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się,
 • nowych tendencji w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu,
 • metodyki nauczania przy wykorzystaniu komputera, a w szczególności multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji,
 • efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego,
 • reguł prawidłowego prezentowania przygotowanych materiałów z uwzględnieniem zasad tworzenia prezentacji,
 • zasad organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • poznanie technologii multimedialnych i możliwości wykorzystania multimediów,
 • ukazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania technik audio-video i Internetu w pracowni komputerowej oraz w szkole.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • zarejestrowanie się na szkolenie za pomocą formularza dostępnego na stronie szkolenia,
 • dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 11 marca 2021 r. z dopiskiem 630W/O/2. Numer konta: ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Przy zgłoszeniu na szkolenie należy pamiętać o poprawnym podaniu adresu e-mail i numeru telefonu – na podany adres/numer telefonu wyślemy Państwu w dniu szkolenia link.

W przypadku planowanej nieobecności należy niezwłocznie powiadomić nas o rezygnacji. Zwrot dokonanej wpłaty jest możliwy w przypadku zgłoszenia rezygnacji maksymalnie 2 dni robocze przed szkoleniem.

W przypadku dokonywania wpłaty za innych uczestników, należy nazwiska wszystkich osób wskazać wraz z kodem szkolenia w tytule przelewu.