Szkolenie online dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie online:

„Proste pomysły na świąteczne kartki i elementy dekoracji. Edycja wielkanocna”

Termin: 12 marca 2021 r. w godz. 14:30 – 16:00

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom. Link do szkolenia: https://www.metis.pl/szk…/Itemid,7/task,view/id,7745/r,ty/

Liczba godzin: 2

Prowadząca: Anna Czerwiec-Banek

Cena: 20 zł

Adresaci: nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, szkół przyszpitalnych, szkół sanatoryjnych.

Cel:

  • zapoznanie uczestników z aspektami technicznymi wykonania różnych kartek świątecznych,
  • ukazanie możliwości wykonania prostych dekoracji świątecznych z ogólnodostępnych materiałów,
  • pobudzenie kreatywności w działaniach twórczych uczestników.

Tematyka: propozycje wykonania kilku, ciekawych i prostych kartek świątecznych oraz drobnych elementów świątecznych dekoracji.

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 11 marca 2021 r. z dopiskiem 631W/O. Numer konta: ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066