Szkolenie online dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie online:

„Gra planszowa w przedszkolu i klasach początkowych?”

Termin: 9 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom . Link do szkolenia: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,7794/r,ty/

Liczba godzin: 2

Prowadząca: Gabriela Niemiec

Cena: 20 zł

Adresaci: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.

Cel:

  • poznanie nowych możliwości uatrakcyjnienia zajęć matematycznych,
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i operacyjnego rozumowania u dzieci w wieku młodszoszkolnym i przedszkolnym,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego poprzez stosowanie gier matematycznych,
  • poszerzanie wiedzy na temat gier dydaktycznych,
  • dostarczenie radości podczas wspólnej zabawy.

Tematyka:

  • wprowadzenie w tematykę gier i zabaw matematycznych dla dzieci,
  • zastosowanie i wykorzystanie gier planszowych na zajęciach w przedszkolu i szkole,
  • konstruowanie gry planszowej,
  • wspólna zabawa – granie w zbudowaną grę.

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 6 kwietnia 2021 r. z dopiskiem 634W/O.