Wspomagamy szkoły i placówki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28.02.2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tychach prowadzi działalność służącą wspomaganiu szkół i placówek oświatowych poprzez:

  • organizację szkoleń dla nauczycieli z miasta i powiatu tyskiego;
  • organizację zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych z miasta i powiatu tyskiego;
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
  • opracowywanie zestawień bibliograficznych zgodnie z potrzebami nauczycieli i kierunkami polityki oświatowej państwa;
  • promocja pracy nauczycieli i uczniów w ramach wystaw organizowanych w Galerii Sztuki „Pasja”;
  • gromadzenie, udostępnianie i promowanie  materiałów stanowiących wsparcie szkół oraz placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych i wychowawczych.