Zasady udostępniania zbiorów od 30 listopada 2020 r.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach FILII W TYCHACH

od 30 listopada 2020 r.

1.Zbiory udostępniane są w Wypożyczalni i Czytelni:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00.

Wtorek: 8:00 – 15:00.

Środa: 11.00 – 18.00.

Czwartek: 8:00 – 15:00.

Piątek: 8:00 – 15:00.

Sobota: biblioteka nieczynna.

2. Na terenie biblioteki (Wypożyczalni, Czytelni) Czytelnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wypożyczalni i Czytelni.

3. Katalogi księgozbioru pozostają niedostępne.

4. Na terenie Wypożyczalni jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 Czytelnik. Przy ladzie może znajdować się tylko 1 Czytelnik.

5. W Wypożyczalni Czytelnik zobowiązany jest do okazania bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej. Czytelnicy bez kart bibliotecznych nie będą obsługiwani.

6. Z Czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Tychach po okazaniu własnej, ważnej karty bibliotecznej.

7. Na terenie Czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 Czytelnik, przy ladzie może znajdować się tylko 1 Czytelnik.

8. W Czytelni można zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca, wskazane przez dyżurującego pracownika. Każdorazowo po zakończeniu pracy przez Czytelnika stanowisko jest dezynfekowane.

9. Zwroty materiałów bibliotecznych będą poddawane 3-dniowej kwarantannie. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, z których korzystał, bez konieczności poddania ich kwarantannie, na kolejny dzień.

10. W Czytelni można zamówić kserokopie wybranych artykułów z czasopism i fragmentów książek. Kserokopie należy odebrać w Czytelni w wyznaczonym terminie. Koszty wykonanej usługi kserograficznej pokrywa Czytelnik, zgodnie
z cennikiem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z PBW w Katowicach.

11. Istnieje możliwość mailowego zamawiania skanów artykułów z czasopism i wybranych fragmentów książek. Jednorazowo można złożyć zamówienie na maksymalnie 40 stron skanów. Zamówienia należy składać na adres: tychy@pbw.katowice.pl.

12. Materiały są kserowane i skanowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego.

13. Zeskanowane materiały w formacie pdf są przesyłane na podany przez zamawiającego adres e-mail. Nie ma możliwości nagrania zeskanowanych materiałów na nośniki danych. Czas realizacji zamówienia na skanowane materiały wynosi do 3 dni roboczych – w zależności od ilości zamówień. Każdorazowo o możliwości i czasie realizacji zamówienia decyduje pracownik Czytelni.

14. Z usług mailowego zamawiania skanów oraz kserokopii mogą również korzystać osoby niezapisane do biblioteki.

15. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, powyższe zasady mogą ulec zmianie.