Zapraszamy do udziału.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych do udziału w Festiwalu edukacyjnym "Nowe inspiracje" - "WOM" 2022, który odbędzie się w dniach: 22-23 kwietnia 2022 r. w formule hybrydowej.

Organizatorem Festiwalu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.

W programie: warsztaty, spotkania, wykłady, przykłady dobrych praktyk, stoiska wystawców.

 

Szczegółowe informacje na stronie RODN "WOM" w Katowicach: https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta/Festiwal_Edukacyjny_2022/?test=1%20