Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną stworzone zostało miejsce w wirtualnej przestrzeni na portalu społecznościowym Facebook: grupa TYSCY NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE – platforma wzajemnego merytorycznego i metodycznego wsparcia.

Zapraszamy do aktywnego udziału w grupie i bycia inspiracją dla innych.

 

Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/633252024025528