Kalendarium

 

1955 r. – 11 marca przy Szkole Podstawowej nr 3 powstaje Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa; kierownikiem biblioteki zostaje nauczycielka tej szkoły, pani Maria Boruta. Przeniesienie biblioteki do Szkoły Podstawowej nr 1 we wrześniu tego roku.

1966 r.  – przeniesienie biblioteki do Szkoły Podstawowej nr 17.

1971 r.  – przeniesienie biblioteki do budynku byłego przedszkola przy ulicy Lenina 16 – siedziby ZNP.

1973 r.  – objęcie kierownictwa biblioteki przez mgr Ewę Skudło.

1976 r.  – zmiana nazwy biblioteki na: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Katowicach Filia w Tychach.

1976 r.  – gruntowna przebudowa biblioteki; po adaptacji powstał lokal składający się z wypożyczalni, czytelni, magazynu oraz zaplecza gospodarczego.

1977 r.  – objęcie kierownictwa biblioteki przez mgr Halinę Genderę.

1983 r.  – kierownikiem biblioteki zostaje Krystyna Kosma.

1985 r.  – objęcie kierownictwa przez mgr Krystynę Pańczyk.

1992 r.  – biblioteka oddaje dwa pomieszczenia Poradni Wychowaczo-Zawodowej i likwiduje czytelnię, którą z konieczności zamieniono na magazyn książek.

1993 r.  – Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna oddaje bibliotece jedno pomieszczenie, z którego powstaje miniczytelnia.

1998 r.  – ciasnota i przeciążenie stropów zmusza kierownictwo Biblioteki Pedagogicznej do rozpoczęcia starań o przyznanie bibliotece nowego lokalu.

2002 r.   – w październiku Zarząd Miasta Tychy wyraża zgodę na zajęcie przez Bibliotekę Pedagogiczną pomieszczeń w budynku przy ulicy Andersa 6a. Miesiąc później trwają przygotowania do przeprowadzki i remontu nowego lokalu biblioteki (budynek po Poradniach Specjalistycznych).

2003 r.  – w lutym przeniesiono księgozbiór do nowej siedziby biblioteki.
Do września trwa remont parteru biblioteki (prace adaptacyjne w magazynie głównym, wypożyczalni i katalogach) oraz ułożenie księgozbioru.
W październiku biblioteka wznawia wypożyczanie książek w nowej siedzibie przy ul. Andersa 6a.

2004 r.  – rozpoczęcie drugiego etapu prac remontowo-adaptacyjnych na piętrze (utworzenie czytelni, dwóch magazynów czytelni, zaplecza administracyjnego). Od września rozpoczęcie realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki Pedagogicznej.

2005 r.  – Biblioteka obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Kierownictwo obejmuje mgr Aleksandra Rosikoń.