XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2022

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

im. J. Lompy w Katowicach

Filii w Tychach

 

 

10 maja, godz. 12.00

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

11 maja, godz. 13.00

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas III szkół podstawowych

pt. "Bajki, baśnie, legendy z różnych stron świata"

 

12 maja, godz. 10.00

Spotkanie Seniorów pt. "Moje podróże po świecie"

 

13 maja, godz. 12.00-17.00

Wystawa rękodzieła pt. "Igłą i szydełkiem"